10 08/2017

Thạc sĩ. BS Nguyễn Việt Anh

Thạc sĩ Nguyễn Việt Anh hiện là phẫu thuật viên khoa Phẫu thuật hàm mặt tạo hình - thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức. 

 

 

 

 

 

 

Đăng kí khám ngay