Bác sĩ răng trẻ em... điều bố mẹ còn chưa biết.
27 07/2017

Bác sĩ răng trẻ em... điều bố mẹ còn chưa biết.

Trong nhiều năm, chuyên khoa  răng trẻ em được xem như chỉ chuyên trám những lỗ nhỏ trên một ít răng ở một số trẻ hoặc có chuyên hơn nữa là điều trị tủy ở răng sữa. Hiện nay, việc điều trị phục hồi răng trẻ em có một phạm vi rộng lớn hơn bao gồm nhiều chuyên khoa sâu như nhi khoa, phục hình răng, chỉnh hình răng mặt, nhổ răng, chữa răng, nội nha... Trẻ em không thể coi là một người lớn thu nhỏ, vì vậy, để việc điều trị cho trẻ em thành công, bác sĩ...